bán bàn thờ gia đình đẹp

Tiện gỗ giá rẻ chất lượng … như thế nào.

#1
Thay vì tối ưu các quá trình, yếu tố trong sản xuất để mang lại cho khách hàng các sản phẩm tiện gỗ có giá thành cạnh tranh nhất. Các cơ sở sản xuất tiện gỗ lại lựa chọn phương án dễ dàng hơn là cắt giảm chất lượng sản sản phẩm để cạnh tranh về giá.
Khác với cách nghĩ đó DPF lựa chọn cho mình một lối đi khác trong việc tìm cách giảm giá thành nhưng không thay đổi chất lượng sản phẩm
Cùng DPF tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tiện gỗ của nhà máy gia công tiện gỗ lớn nhất Việt Nam.
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tiện gỗ.
1. Nhóm yếu tố nguyên vật liệu ( Materials) :
Nguyên vật liệu là một yếu tố trực tiếp liên quan đến cấu thành thực thể sản phẩm tiện gỗ. Những đặc tính của nguyên liệu sẽ được đưa vào sản phẩm vậy nên chất lượng nguyên liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm.
Không thể có sản phẩm tốt từ nguyên vật liệu kém chất lượng.
2. Nhóm yếu tố kỹ thuật -Công nghệ – thiết bị (Machines) :
3. Nhóm yếu tố phương pháp tổ chức quản lý ( Methods ):
4. Nhóm yếu tố con người ( Men ):


Xem thêm :
 
 đặt làm đồ thờ sơn son thếp vàng truyền thống