bán bàn thờ gia đình đẹp

Cữ Lấy Vạch K1005

#1
Cữ lấy vạch là dụng cụ lấy vạch, kẻ dấu, kẻ đường song song với mép gỗ hay vật cho trước . Sản phẩm có thể vạch dấu 2 đường cùng lúc . Dụng cụ lấy vạch dễ sử dụng , tiết kiệm thời gian cho các anh thợ

Cấu tạo cữ lấy vạch:

Dụng cụ lấy dấu gỗ nào cũng có tối thiểu 3 bộ phận:

- Bút đánh dấu: Là bút chì hoặc đầu nhọn như đinh, kim.

- Thước: Đo cữ, khoảnh cách đường vạch và cạnh gỗ ván.

- Miếng trượt gióng: Dùng để trượt trên cạnh của gỗ ván.

 
 đặt làm đồ thờ sơn son thếp vàng truyền thống