bán bàn thờ gia đình đẹp

Cây phân tán ???

  • Thread starter cocghe
  • Ngày gửi
C

cocghe

Guest
#1
Chỉ thị số 334/CT-TTg , ngày 10 tháng 03 năm 2009 của Thủ tướng Chính Phủ VỀ TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG có đoạn viết:

". Về trồng cây phân tán: tiếp tục duy trì và phát động rộng rãi phòng trào trồng cây phân tán trong cả nước, huy động mọi tầng lớp nhân dân, tận dụng các tuyến đường giao thông, kênh, rạch, các khu đô thị và khu dân cư, tận dụng quỹ đất của các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình và mọi quỹ đất có thể để trồng cây phân tán...

Read more
 
 đặt làm đồ thờ sơn son thếp vàng truyền thống