bán bàn thờ gia đình đẹp

NGƯỜI MỆNH CUNG LY Ở NHÀ HƯỚNG BẮC THÌ NHƯ THẾ NÀO?

  • Thread starter Mr. Thắng
  • Ngày gửi
M

Mr. Thắng

Guest
#1
Hỏi: Người có Mệnh cung Ly, ở nhà hướng Bắc thì phong thủy như thế nào?


Đáp: Người có Mệnh cung Ly (hành Hỏa), ở nhà hướng Bắc thuộc cung Khảm (hành Thủy) thì phong thủy rất tốt: Được sao tốt Diên Niên (Phúc Đức). Thủy hỏa ký tế, đại cát xương.

Trung nam (Khảm) sánh duyên cùng Trung nữ (Ly), vợ chồng chính phối, đồng đẳng. Gia đình hài hòa, hạnh phúc, người đông, của nhiều, giàu có lại danh vọng.

Đây là Quẻ Thủy Hỏa Ký tế. Ký tế là đã xong, là được hanh thông rồi, nếu chịu làm hết các việc nhỏ còn lại và củng cố những việc đã thành tựu thì mới được lợi.

Nguồn: “1.001 câu hỏi đáp trên Blogphongthuy.com

Tags: mệnh cung ly, nhà hướng bắc, phong thủy, phong thủy nhà ở, sao diên niên, sao phúc đức, sao tốt diên niên, sao tốt phúc đức
 
 đặt làm đồ thờ sơn son thếp vàng truyền thống